Importerzy często pytają, jak rozwiązać kwestię związaną z przewozem towarów. Lepiej zorganizować ją samemu czy zlecić innej firmie? Przed podjęciem decyzji ważne jest ustalenie gestii transportowej z drugą stroną transakcji. W tym artykule przedstawiamy, czym jest gestia transportowa oraz jakie są jej wady i zalety.

Co to jest gestia transportowa?

Gestia transportowa (po angielsku management of carriage) określa prawa i obowiązki stron zaangażowanych w organizacji transportu. Jest ona ważną częścią umowy handlowej. Innymi słowy, służy ona określeniu warunków współpracy między kupującym a sprzedającym. Zawarcie gestii transportowej jest niezbędne szczególnie w przypadku wystąpienia sporów między stronami. Tyczy się ona zarówno transakcji międzynarodowych jak i krajowych.

Co zawiera gestia transportowa?

W kontrakcie handlowym gestia transportowa jest determinowana przez ustalenia dotyczące:

  • przewozu (środek transportu, trasa, termin realizacji, kto jest odpowiedzialny za załadunek, przeładunek oraz rozładunek towaru),
  • podziału kosztów,
  • podziału ryzyka,
  • odpowiedzialności za ubezpieczenie cargo (gestia ubezpieczenia),
  • obowiązku przeprowadzenia odprawy celnej (wywozowej i wwozowej).

Treść gestii i jej konstrukcję najczęściej regulują formuły handlowe Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu). Jest to jedenaście formuł używanych na całym świecie, określających podział kosztów i ryzyka w transakcjach handlowych.

Trzy rodzaje gestii transportowej

  1. Gestia własna – sprzedający lub kupujący (bądź eksporter/importer) bierze na siebie organizację przewozu i koszty całej operacji. Oznacza to, że gestia transportowa przysługuje załadowcy lub odbiorcy i to ta osoba kształtuje przebieg procesu transportowego.
  2. Gestia obca – usługa transportowa jest wykonywana przez zewnętrzną firmę. W tym przypadku spedytorzy ustalają kwestie przewozu.
  3. Gestia mieszana – sprzedawca odpowiada za towar aż znajdzie się on w miejscu załadunku, potem odpowiedzialny jest za niego kupujący.

Gestia transportowa – wady i zalety

Dzięki zastosowaniu Incoterms jasne jest, kto jest odpowiedzialny za który aspekt procesu transportowego. To, która gestia transportowa jest lepsza, zależy od danej sytuacji.

  • Gestia własna jest najczęściej wybierana w transporcie krajowym. Na przykład w transporcie drogowym, gestię transportową najczęściej ma sprzedawca. Transport we własnym zakresie to sposób na zredukowanie kosztów przewozu.
  • W przypadku transakcji międzynarodowych wybiera się gestię obcą lub mieszaną. Outsourcing przewozów oznacza mniej pracy na tym etapie i więcej czasu, który można poświęcić na kluczowe sprawy, które już trudno zlecić. Może to jednak przysporzyć takich problemów jak kłopot ze znalezieniem właściwego przewoźnika (akceptującego konkretne warunki). Ponadto, wyższe koszty transportu w handlu międzynarodowym niż przewidywano mogą być niemiłą niespodzianką.

Niezależnie od tego, czy kupujesz od polskiego producenta czy importujesz, gestia transportowa to jedna z najistotniejszych kwestii transakcji handlowych.