Nasz usługi

W trakcie lat eksploatacji instalacje wentylacyjne kumulują zanieczyszczenia, które z biegiem czasu stają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi przebywających w wentylowanych pomieszczeniach.Z tego względu nieodzownym elementem konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest ich okresowe czyszczenie i dezynfekcja. Dodatkowym zagrożeniem są nieczyszczone okapy i tłuszczowe kanały wentylacyjne w restauracjach, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe.

OFERTA

Oferujemy usługi polegające na czyszczeniu i regularnym utrzymywaniu higieny instalacji oraz urządzeń składających się na cały system wentylacji i klimatyzacji, dzięki czemu powietrze w budynkach będzie zdrowe i bezpieczne.

CZYSZCZENIE WENTYLACJI

czyszczenie kanałów wentylacyjnych
czyszczenie anemostatów, central, wymiana filtrów
dezynfekcja

CZYSZCZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

czyszczenie komory
czyszczenie wentylatorów w centrali
wymiana filtrów
czyszczenie wyrzutników
dezynfekcja

CZYSZCZENIE WENTYLACJI SYSTEMÓW KUCHENNYCH

czyszczenie okapów
czyszczenie kanałów
czyszczenie wentylatorów
czyszczenie systemów p-poż w okapach
czyszczenie lamp UV
środki chemiczne posiadające Atesty PZH

CZYSZCZENIE WENTYLATORÓW

czyszczenie wentylatorów wyciągowych
czyszczenie wentylatorów tłustego powietrza
czyszczenie wentylatorów technologicznych

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

czyszczenie systemów klimatyzacji
wymiana filtrów
dezynfekcja

CZYSZCZENIE NAGRZEWNIC KURTYNOWYCH POZIOMYCH I PIONOWYCH

czyszczenie
czyszczenie metodą suchej pary
dezynfekcja

NASI PARTNERZY